פרטים בסיסיים

שם הסבתא

JaspenRug

הסיפור של סבתא שלי

Uzbekistan