פרטים בסיסיים

שם הסבתא

סבתא ויטה

הסיפור של סבתא שלי

סבתא ויטה השאירה לי בירושה ארגז מלא בכל המתכונים שאספרה לאורך השנים.